"Sectas 2.0. A orixe emocional da enfermidade", en EEEP Compostela