Mitoloxía, crenzas e verdades da informática insegura. EEEP Santiago