Monográfico: La homeopatía

Homeopatía Informe realizado a petición del Institut d’Estudis de la Salut Departament de Sanitat i Seguretat Social Generalitat de Catalunya.